Helyi szabályok

1.

A határon kívüli területet fehér karó, vagy a kerítés jelöli. Bármely kerítésen kívül ütött labda pályán kívüli területen van. Határon kívüli terület továbbá a driving range, valamint a karókkal jelölt terület az 1-es, 2-es és 8-as szakasz bal oldalán.

2.

A műhely (az 1-es és 6-os szakasz közti elkerített terület), és a 5-6 és 6-7 szakaszok között vezető kaviccsal borított utak mozdíthatatlan torlaszok (azaz mesterséges akadályok). (24-2. szabály szerint lehet eljárni és könnyítést alkalmazni.)

3.

A távolságjelző, a vízakadály-jelző és a felújítás alatt álló területet jelző karók mozdíthatatlan torlaszok.

4.

A pályán található hirdetőtáblák és azokat rögzítő merevítő kábelek mozdíthatatlan torlaszok.

5.

A kék karóval vagy fehér festékkel jelölt/körbefestett területek felújítás alatti területnek (GUR) minõsülnek. Ha a játékos labdája ilyen területen fekszik, vagy ha az zavarja a játékos beállását vagy szándékolt lendítésének területét, a játékos a 25-1 szabály értelmében kaphat könnyítést.

6.

Amennyiben egy karóval ellátott fiatal fa akadályozza a játékos beállását vagy lendítését (de nem az ütés irányát), a labdáját büntetés nélkül fel kell emelnie és a 24-2b(I) szabályban előírtaknak megfelelően kell ejtenie. A könnyítést kötelező igénybe venni!

7.

A bunkerban lévő kavicsok és kődarabok mozdítható torlasznak tekintendők. (Akadályban a mozdítható torlaszok eltávolíthatóak).

8.

Minden olyan bunker, amely kék karóval van körbekerítve, felújítás alatti területnek és a játéktér részének számít. A labdát büntetés nélkül fel lehet emelni és a felújítás alatti terület szabályai szerint, a kék karós területen kívül lehet ejteni. (33-8/27-es döntés.)

9.

A távolságjelző karók:

Kék 200 m,
Sárga 150 m,
Piros 100 m.

10.

A golfozó használhat olyan távolságmérő eszközt, amellyel csak távolságot lehet mérni. Ha az előírt kör folyamán a játékos olyan távolságmérő eszközt használ, amely más paramétereket is képes megbecsülni vagy megmérni, (mint pl. lejtés, szélsebesség, hőmérséklet stb.), ami ily módon befolyásolhatja a játékot, akkor a játékos ezzel megsérti a 14-3. szabályt, amely miatt kizárásra kerül, attól függetlenül, hogy az ilyen jellegű lehetőséget kihasználta vagy sem.

11.

A játék felfüggesztése esetén használatos jelzések:

1 hosszú kürtjel – a játék azonnali felfüggesztése,
3 kürtjel ismételve – a játék felfüggesztése,
2 rövid kürtjel ismételve – a játék folytatása.

12.

Vitás esetekben a Versenybizottság döntése végleges és kötelező érvényű.


A helyi szabály megszegésért járó büntetés:

Match play – Szakaszvesztés;
Stroke play – Két ütés.


Budapest Highland Golf Club